Conveni de Col·laboració amb l´ACAVE

Signatura del conveni de col·laboració entre l’ACAVE (Associació Corporativa d’Agències de Viatge Especialitzades) i l’ACPT.

Amb data 27 d’agost de 2015, s’ha signat el conveni de col·laboració entre ACAVe i l’ACPT mitjançant el qual ambdues entitats desenvoluparan activitats relacionades amb el món del turisme, la professionalitat i la comunicació veraç als sectors involucrats, especialment les que contribueixen a la promoció i desenvolupament del sector de les agències de viatge especialitzades.

La signatura va tenir lloc a la seu d’ACAVe, representats pel president d’ACAVe, Sr. Martí Sarrate i pel president de l’ACPT, Sr. Roberto Torregrosa.